Nobelium MedTechs ampullöppnare, för säkrare vårdmiljöer

Nobelium ampullöppnare

Nobelium MedTech grundades 2017 med säkerhet för vårdgivare och patienter i centrum. Tillsammans med Prodelox har Nobelium arbetat för att ta fram en snabb, säker och effektiv metod för att öppna flera glasampuller med läkemedel.

Ferenc Szél, grundare till Nobelium, är läkare med bakgrund från primärvård, ambulans- och akutsjukvård, samt förlossnings- och kvinnosjukvård. Idag arbetar han inom vuxenpsykiatrin med inriktning mot beroendemedicin – en av många vårdmiljöer där stora mängder glasampuller med intravenösa läkemedel hanteras dagligen. Och det var här allt började.

Från problem till idé

Själv beskriver Ferenc sig som en innovatör och en ”aktiv problemsökare” med stort intresse för arbetssäkerhet och god patientvård. Tack vare detta föddes idén till en ny, medicinteknisk produkt – en ampullöppnare för snabbare och säkrare hantering och administrering av intravenösa läkemedel.

I dagens vård hanteras glasampuller med läkemedel för hand av vårdpersonal dagligen. Det är både riskabelt för personalen som hanterar glasampullerna, och farligt för patienterna när glassplitter riskerar att förorsaka kontaminering av läkemedlen. I akuta situationer när varje sekund räknas är det dessutom tidsödande att öppna ampuller för hand, ofta krävs då två vårdgivare för att snabba upp förfarandet.

Detta problem har Ferenc löst tillsammans med Prodelox genom att ta fram en ampullöppnare som kontrollerat kan öppna upp till nio glasampuller i olika storlekar samtidigt, med minimal risk för skärskador och spridning av glassplitter. Ampullöppnaren kan dessutom hanteras av en ensam vårdgivare, vilket sparar både värdefull tid och ger personalen större möjlighet att fokusera på patienten.

Från tidig prototyp till kliniska test

Ferenc påbörjade arbetet med att själv ta fram en enkel prototyp redan 2015, och sökte därefter finansiering för sin innovation genom Stockholm Läns Landstings Innovationsfond. När ansökan beviljades började Ferenc se sig om efter en pålitlig samarbetspart.

Prodelox, med dokumenterad erfarenhet av utveckling av medicintekniska produkter kopplades snart in, och projektet med att förfina och vidareutveckla prototypen tog sin början på allvar.

Som en del i arbetet med att förbättra produkten har Mimmi Nenzell Ringdahl, undersköterska i akutsjukvård, och delägare i Nobelium sedan 2017, kommit att bli en viktig motpart både för Ferenc och för Prodelox.

– Utan Mimmis insikter hade vi haft en betydligt mindre användarvänlig produkt. Hennes kunskap om hur vi kan förenkla och förbättra arbetsmiljö och säkerhet från ett användarperspektiv har varit helt ovärderlig under arbetet med att utveckla produkten. Hon har tillfört insikter om sådant som ett läkarperspektiv lätt missar, säger Ferenc.

Idag har tre uppdaterade prototyper av ampullöppnaren tagits fram i samarbete med Prodelox. Våra produktutvecklare har kontinuerligt arbetat för att förbättra och anpassa produkten för att säkerställa säkerhet och användarvänlighet i olika användarscenarion, och nu är prototyperna redo för att möta verkligheten ute på vårdavdelningarna.

– Prodelox har varit ett fantastiskt stöd i arbetet med att ta fram den vidareutvecklade prototypen. Teamet har varit i stort sett självgående och har sedan uppstarten tagit in konceptet, förstått och förverkligat det med minimal styrning och korta, effektiva avstämningar med oss på Nobelium. Det har varit en stor trygghet och fantastiskt att se hur produkten inte bara har blivit verklighet, utan också har förbättrats på flera punkter. Små detaljer som gör stor skillnad. I kommande steg kommer vi absolut återkomma till Prodelox som samarbetspart, avslutar Ferenc.

Nästa steg för Nobelium är att genomföra kliniska tester, och intresset från vårdpersonalen är stort.