Konceptstudien – ett viktigt första steg i utvecklingsresan

Konceptstudie

För att lyckas med att ta fram en ny produkt som är relevant både idag och på en framtida marknad är det flera vägval som måste hanteras tidigt. Först och främst bör du veta vilka problem produkten ska lösa, vilken känsla den ska förmedla, och vem som egentligen ska använda produkten. Därifrån kan vi gemensamt börja ringa in olika behov och krav som vi vill ha med oss in i projektet.  

Det är viktigt att veta att en tydlig kravspecifikation inte alltid är ett måste för att starta ett utvecklingsprojekt. Ofta måste olika behov utforskas och vägas mot varandra. Det gör vi bland annat i en konceptstudie.

Vad behöver du som framtida produktägare förbereda?

Du behöver kunna beskriva din idé och svara på några övergripande frågor om din framtida produkt. Det kan handla om att beskriva olika målgrupper för produkten, användarmiljöer och olika typer av användarscenarion. Fundera också på hur marknaden för din produkt ser ut idag. Kommer den se likadan ut imorgon?

Vi vill självklart också veta så mycket som möjligt om produktens tänkta funktioner och fokuserar i ordningen – huvudfunktion, delfunktioner och mervärde.

Det är också värdefullt att veta om det är en stand alone-produkt eller del i en produktportfolio. Finns det några beroenden som vi ska ta hänsyn till? Behöver vi anpassa för var och hur produkten ska produceras eller hur den ska monteras? Hur stor serie den ska tillverkas i?

Allt detta spelar in i hur produktkonceptet ska anpassas för att ge bästa utfall både för dem som ska använda produkten och för din egen verksamhet.

Mix av kompetenser ger bäst konceptstudier

Utifrån dina svar på våra uppstartsfrågor sätter vi ihop ett skräddarsytt team med de kompetenser som just ditt projekt har behov av, ofta med tillägg av extra kompetenser som kan bidra med värdefullt utifrånperspektiv. I konceptstadiet är det nämligen viktigt att ha ett så öppet sinne som möjligt och utforska och få upp alla idéer på bordet tidigt, för att sedan kunna sålla och förfina de idéer som har störst potential.

Vill du förfina ditt produktkoncept med inriktning mot hållbarhet, digitalisering, automatisering, eller IP-strategi har vi samarbetsparter där vi kan erbjuda extra stöd inom dessa områden.

Sugen på att sätta igång direkt? Kom ihåg att du inte måste ha svar på alla frågor för att komma igång med ett projekt. Vi hjälper dig att fylla i eventuella luckor. Det är det vi är till för.