På Prodelox hjälper vi våra kunder att utveckla nya produkter och förbättra befintliga produkter. Vi bidrar på olika sätt beroende på kundens situation och behov. Gemensamt för allt vi gör är att vi erbjuder ett arbetssätt baserat på innovation och samlad kompetens. Detta innebär en kostnadseffektiv utvecklingsprocess som resulterar i nyskapande och konkurrenskraftiga produkter. För dig som kund innebär det lönsamma produkter som stärker ditt varumärke. Vi kan erbjuda ett antal olika arbetsmodeller för produktutveckling, alla anpassade för ditt företags situation.

Olika arbetssätt beroende på ditt företags situation.

Kompletta projekt

Vi kan ta komplett ansvar för ditt utvecklingsprojekt. Vi tillsätter då en projektledare som ansvarar för koordineringen av våra insatser och samordningen med dig som kund. Vi bemannar projektet med just de resurser och kompetenser som behövs vid varje tidpunkt.

Vårt arbetssätt innebär att du har full insyn och kontroll över det projekt vi utför åt dig vad gäller både tid, ekonomi och resultat. Vi har genomtänkta rutiner för projektets olika skeden och personal som har erfarenhet av stora komplexa projekt. Vi kan samordna oss med det företag du väljer för serieproduktion för att minimera ledtid och maximera effektiviteten även i det skedet.

Idégenerering

Vi kan på kort tid ta fram nya idéer och lösningar för dina produkter. Vår metodik för innovation gör att vi, utifrån dina förutsättningar, kan ta fram goda idéer som inte bara är kreativa utan också realistiska och förankrade i din verklighet.

Innovationsprocessen genomförs av en noggrannt sammansatt grupp med produktutvecklare med olika inriktning och erfarenhet. Efter genomförd idégenerering förädlas idéerna innan de presenteras för dig på ett tydligt sätt som gör det möjligt för dig att välja bland dem och att komma vidare i din produktutveckling.

Vi arbetar ofta och regelbundet med idégenerering på uppdrag av både små och stora kunder och kan glädja oss åt att många av våra innovationer omvandlats till produkter och lösningar som säljs av våra kunder.

Innovationsstöd

Prodelox har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med innovatörer för att utveckla och förädla deras idéer till produkter. Vi kan därför erbjuda kvalificerade utvecklingstjänster paketerade på ett unikt sätt. Vi planerar arbetet på ett kostnadseffektivt sätt. I små steg beslutar vi tillsammans med dig som kund vad vi ska göra utifrån den kostnadsram som gäller. Alla våra kunder har förstås tillgång till hela vårt register av utvecklingstjänster inom produktutveckling. Konceptutveckling, visualisering, konstruktion, beräkningsarbete och prototypframtagning används frekvent av våra kunder. Vi arbetar självklart under sekretessförbindelse och vidtar de åtgärder som krävs för att skydda din idé. Många av de innovatörer som utnyttjat vår förmåga har fått se sina idéer bli verklighet tack vare en liten, men avgörande, insats från våra produktutvecklare.

Prodelox har tagit fram en handbok om produktutveckling för innovatörer och små företag. Kontakta oss om du kostnadsfritt vill ha ett exemplar av den. Som en del av våra tjänster inom innovationsstöd samarbetar vi med Almi Företagspartner i Stockholm, Östergötland och flera andra delar av Sverige.

Löpande utveckling

Vi kan ta kontinuerligt ansvar för hela, eller delar av, din produktutveckling. Vi erbjuder våra kunder att löpande hantera deras produktutveckling och produktunderlag. Det kan innebära att vi lovar att finnas tillgängliga då du behöver oss och att vi står för konfigurationskontroll och datalagring för ditt produktsortiment.

Riktad insats

Kanske hittar du ett kompetensområde hos oss som är av särskild betydelse för dig. Naturligtvis kan vi då bidra för att förstärka din organisation inom produktutveckling. Det kan till exempel handla om en designstudie eller ett beräkningsuppdrag som du vill att vi ska utföra.

Vi kan också tillverka snabba prototyper även om vi inte deltagit i den föregående utvecklingsprocessen. Vi finns alltid till hands då du behöver oss tack vare att vår kompetens för produktutveckling finns väl samlad och samordnad.

Komplett produktutveckling.

För att kunna erbjuda kompletta utvecklingsprojekt så har vi samlat all den kompetens som behövs för produktutveckling under samma tak.

Komplett och effektiv produktutvecklingsbyrå.

Prodelox är en produktutvecklingsbyrå. Vill du veta hur vi skulle kunna hjälpa dig att utveckla dina produkter eller vill du bara veta lite om oss? Använd vårt kontaktformulär eller ring oss direkt på något av numren nedan.

Robert Armerö, VD

0733 – 73 00 02

Anette Therén, Marknadschef

0704 – 19 08 02

Ditt namn

Din epost

Ämne

Meddelande

140

[Läs]