Smart drönarhangar till Flypulse AB

By augusti 9, 2019Projekt

Flypulse drönarhangar

Flypulse är startupbolaget som växte fram ur visionen att skapa bättre förutsättningar för snabba krisinsatser i svårtillgängliga områden. Viljan att utveckla drönarsystem för effektivare samarbete mellan ny teknik och människa har sedan dess gett upphov till många förgreningar och framgångsrika projekt för Flypulses del. Idag sparar bolagets autonoma drönarsystem både tid, pengar och människoliv, och resan har bara börjat.

Revolution när ny teknik och framtidsvisioner möts

Grundarna till Flypulse, Jan Björn och Sebastian Wallman, möttes 2015 i ett gemensamt intresse för ny teknik och film och utvecklade tillsammans ett system som gjorde det möjligt att flyga drönare bortom synligt avstånd från piloten. Redan här var bolaget revolutionerade och Flypulse blev den första civila operatören i Sveriges historia som fick tillåtelse av Transportstyrelsen att utvidga en drönares flygdistans till att flyga utom synhåll.

Flypulse ingick då i ett forskningsprojekt knutet till Karolinska Institutet. Syftet med projektet var att testa att transportera hjärtstartare till avlägsna platser med hjälp av drönare istället för med traditionell ambulanstransport. På så sätt hoppades man på att minimera tidsförloppet från hjärtstopp till livräddande insats. Den hypotesen visade sig stämma och projektet rönte stor uppmärksamhet både internationellt och nationellt.

Ny, smart drönarhangar förlänger Flypulses räckvidd

Projektet med Karolinska Institutet blev också startskottet för Flypules tillväxtresa via Innovatums inkubator i Trollhättan. Bolagets drönarsystem har sedan dess kontinuerligt vidareutvecklats och förbättrats, framför allt med fokus på operativ räckvidd och möjlighet att utföra autonoma uppdrag.

Som del i den här utvecklingen fick Prodelox i uppgift att ta fram en prototyp till en smart drönarhangar åt Flypulse. Hangaren har utformats för att skydda drönaren mellan dess uppdrag. Lösningen är helt automatiserad och känner av när drönaren närmar sig och öppnar och släpper in den, för att sedan stänga till och skydda den från åverkan, till exempel från väder och vind.

Idag ingår Flypulse som partner i ett flertal större utvecklings- och forskningsprojekt med finansiering från bland annat ESA-BIC, Vinnova och RISE. Den nya drönarhangaren från Prodelox är en del i den helhetslösning som Flypulse aktivt jobbar med att ta fram, för att ytterligare effektivisera olika områden inom övervakning, kontroll och autonom insamling av data.

De autonoma lösningarna står nu redo, men de tillåtande regelverken saknas

Utvecklingen av det kompletta systemet med en automatiserad hangar innebär en mängd fördelar för Flypulse. Än så länge får drönare inte flygas helt autonomt i Sverige, även om tekniken för att lämna över kontrollspakarna till drönaren redan finns förberedda.

I teorin skulle Flypulse kompletta drönarsystem med smarta hangarer kunna placeras ut över Sverige redan idag och kunna uträtta arbete och samla in data där det tidigare krävts både helikopter, pilot och en medföljande expert på området. Det kan handla om inventering av skog, elledningar och viltstängsel för att nämna ett axplock av tillämpningsområden.

Med hjälp av samma teknik kan Flypulse drönarsystem också bevaka känsliga säkerhetsområden och larma vid allvarliga tillbud, eller sätta in livräddande insatser snabbare i svårtillgängliga krisområden. Tack vare ny teknik som AI och machine learning kan systemen dessutom lära sig att hantera repetitivt analysarbete utan inblandning av människor.

Fördelarna med smarta drönarsystem som Flypulse lösningar är med andra ord många. Det handlar både om att kunna svara på kritiska frågor snabbare och om att skapa bättre förutsättningar för att sätta in rätt insatser i rätt tid. I förlängningen bidrar den nya tekniken också till att spara pengar och till förbättrad hållbarhet för såväl människa som natur.

Tack vare den nya hangarlösningen effektiviseras nu Flypulse drönarsystem ytterligare. Vi tackar för förtroendet att stötta Flypulse i arbetet med att ta fram den nya drönarhangaren och ser fram emot att följa arbetet med deras smarta drönarsystem vidare härifrån.

För mer information om Flypulse, besök deras hemsida.

Flypulse smart drönarhangar

UA-50355425-1