Rätt märkning och rätt skydd – Prodelox tipsar

By augusti 9, 2019Nyheter

Dokumentation
Det är viktigt att tänka på vilka märkningar och skydd som är relevanta för en ny produkt. Har du koll på CE-märkning och immaterialrätter som patent-, design- och varumärkesskydd? Om inte kommer här en snabb guide och tips på lite läsning.

Rätt dokumentation på rätt plats

På Prodelox har vi vana av att jobba hela vägen från idé- och konceptstadie till CE-märkt och skyddad slutdesign och produkt. Det betyder att vi tar fram rätt underlag och dokumentation i varje relevant steg. Vi har dessutom samarbetsparter som är experter inom dessa områden.

CE-märkning
Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Läs mer om CE-märkning på svenska Konsumentverket och SiS, Svenska institutet för Standarder.

Patent och varumärken
Skillnaden mellan olika immaterialrätter kan ibland känns svårbegriplig, men på PRVs sidan kan man läsa mer om hur olika typer av immaterialrätter fungerar och hur man går tillväga för att skydda en ny produkt, en design eller ett varumärke.

De olika immaterialrätterna används för olika syften. Vad du ska välja beror på den innovation du har skapat. Vill du ha stöd? Hör av dig så hjälper vi till!

Läs mer om patent
Läs mer om immatrialrätter 

Vill du veta mer eller få stöd i frågor gällande CE-märkning och immaterialrätt? Kontakta oss.

UA-50355425-1