Prototyper – en resa i produktifiering

By augusti 9, 2019Nyheter

ProduktutvecklarePå Prodelox vet vi hur viktigt det är att testa saker praktiskt för att förfina design och funktion. Med Solidworks och Photoshop kommer man långt, men det slår aldrig känslan och förståelsen man får av att hålla något i handen. Av just den anledningen har vi vår verkstad i direkt anslutning till våra kontorslokaler och bokstavligt talat nära mellan teori och praktik.

Men vad är en prototyp och hur mycket kostar den att ta fram?

Det är två enkla frågor utan enkla svar. Prototyper lever i många olika former och stadier beroende på vilka behov de ska tillgodose. De har heller inget linjärt förhållande till varandra, utan kan överlappa eller utvecklas vidare i olika steg beroende på vilket stadie produkten befinner sig i. När vi jobbar med prototyper gör vi det bland annat för att undersöka teser eller för att stötta eller förkasta olika antaganden. Vi tar också fram prototyper för att testa egenskaper som ergonomi, materialval och funktionalitet i praktiken.

En prototyp kan:

– Förtydliga bilden av möjliga lösningar och ingående komponenter
– Hjälpa oss att validera designen
– Hjälpa oss att rätta till designmissar som stör funktionaliteten
– Fungera som proof of concept, både gällande idé, design och funktionalitet
– Skapa möjlighet till konkret feedback från relevanta målgrupper i pilottest
– Förtydliga mest lämpade tillverkningsmetod och slutgiltig prisbild
– Hjälpa våra kunder att konkretisera och marknadsföra en produkt för potentiella finansiärer

Eftersom en produkt i prototypstadiet ännu inte är i produktion är det förhållandevis lätt, billigt och smärtfritt att göra justeringar och förbättringar. Som Tim Brown, VD på IDEO – en av världens mest framträdande design- och innovationsbyrårer – uttryckte det:

“They slow us down to speed us up. By taking the time to prototype our ideas, we avoid costly mistakes such as becoming too complex too early and sticking with a weak idea for too long.” – Tim Brown

Vi håller helt med om den beskrivningen.

Vill du veta mer om prototyper och produktutveckling i olika stadier? Följ med i vår kommande utbildningsserie – från behovsanalys till produkt färdig för serieproduktion. Redan i höst kommer vi föreläsa om prototyping och vanliga utmaningar och misstag i produktutveckling.

Sugen på en plats? Anmäl intresse redan idag så håller vi dig uppdaterad.

UA-50355425-1