Prodelox är en produktutvecklingsbyrå där vi gemensamt skapar morgondagens produkter åt kunder inom många olika branscher.

Arbetet genomförs i projektform på vårt kontor i Linköping. I vår lokal finns också en välutrustad prototypverkstad och många andra resurser som utgör en unik innovationsmiljö. Vi löser våra uppgifter genom att arbeta i sammansatta team med blandade kompetenser.

Vi är ca 30 kollegor med kompetens inom industridesign, mekanik, el, mjukvara, beräkningar, prototyptillverkning, provning och projektledning.

Våra kunder finns i alla delar av Sverige samt utomlands. De är ibland stora företag, men lika ofta små innovationsbaserade bolag. Uppdragen syftar ofta till att utveckla en komplett ny produkt, men ibland är vår uppgift att ta fram nya produktidéer eller göra konceptstudier.

Nu söker vi fler kreativa mekanikutvecklare som vill arbeta med innovativ produktutveckling! Du som söker bör vara högskoleingenjör eller civilingenjör och ha några års yrkeserfarenhet. Du bör ha lätt för att kombinera teori och praktik och du får gärna ha med dig kunnande från flera olika branscher. Om du dessutom har intresse för beräkningar så kan det finnas utrymme att utveckla det intresset också.

Välkommen till en ovanligt spännande arbetsplats och bli en del i skapandet av morgondagens produkter!

Kontaktpersoner:

Johannes Walfridsson
Tel. 013-465 23 01, johannes.walfridsson@prodelox.se

Lars Kindefält
Tel. 013-465 23 26, lars.kindefalt@prodelox.se