UA-50355425-1

Prodelox utför flödes- och temperaturanalyser

By oktober 28, 2009Nyheter

Prodelox har sedan lång tid tillbaka djup kompetens för flödes- och temperaturanalyser.

Vi har nu investerat i kvalificerad CFD-programvara som kan användas för att till exempel beräkna kylning, luftflöden och vätskors beteende. Flera kunder har redan använt denna möjlighet att få resultat och vägledning i utvecklingsprojekt som på något sätt berör flöden och temperaturer.