UA-50355425-1

Prodelox tar kampen mot trycksår   

By oktober 9, 2018Projects

Trycksår orsakar stort lidande hos många patienter, och kostar samhället stora belopp. ”När det gäller patientsäkerhet är trycksår en av de största utmaningarna för vården”, skriver European Pressure Ulcer Advisory Panel.

Linköpingsbaserade start-upbolaget PUsensor kvalificerade sig i våras in på NyTekniks 33-lista med sin revolutionerande teknik. Baserad på forskning från Linköpings universitet har PUsensor tagit fram en teknik för att objektivt bedöma risken att en patient drabbas av trycksår. Med hjälp av sensorer kan utrustningen mäta blodflödet i huden under belastning.

Vi har en hel del MedTech-kunder och -produkter i vår referenslista, säger Per Elmhester, Prodelox VD, och fortsätter –Att nyttja vår bredd och erfarenhet till att skapa nytta för människor i en utsatt vårdsituation skapar extra meningsfullhet i vårt arbete.

Prodelox breda kompetens kring materialegenskaper, produktionsmetoder och inte minst systemtänkande gjorde att valet av samarbetspartner blev enkelt, menar Margareta Lindgren, en av PUsensors grundare.

Nu satsar PUsensor framåt och hoppas kunna introducera en produkt i vården 2020.