Prodelox ökar omsättningen med 48 %

By september 16, 2009Nyheter

Prodelox har avslutat räkenskapsåret 08/09. Bokslutet kommer att visa att Prodelox trotsar lågkonjunkturen. Omsättningen blev 14,2 Msek vilket är en ökning med 48 % jämfört med föregående år. Det ekonomiska resultatet är liksom föregående år positivt. Antalet personer i verksamheten har ökat med åtta under året som en konsekvens av stark efterfrågan på Prodelox tjänster.

Det nya året 09/10 har också inletts med många nya kunder och projekt, vilket bland annat inneburit rekrytering av flera nya medarbetare.

UA-50355425-1