Tryckt elektronik – rätt information, på nytt sätt

Thin Film Electronics producerar och licensierar tryckt elektronik, exempelvis i form av tryckta minnen eller ”smarta labels”. Dessa är billiga att producera och kan sättas på olika typer av produkter för att där kunna kommunicera information. Det kan vara allt från att intyga den märkta produktens äkthet till att varan hanterats i rätt temperatur.

Uppdrag

De utvecklingsuppdrag som genomförts omfattar allt från framtagning av demostationer och labbutrustning till att skapa produktionsunderlag för mekanik och fysiska delar.
– Vi har anlitat Prodelox för att bygga lämpliga produkter och kapslingar kring vår teknik, som gör att vi på ett enkelt och effektivt sätt kan visa produktnyttan för våra kunder i en demostation, berättar Per Bröms, Chief Architect på Thin Film Electronics. Andra exempel är en gameboy-liknande lösning som visar hur tekniken kan användas samt en ”scanner” som
visar att en produkt är äkta.

Resultat

Under de senaste åren och projekten har Fredrik Andersson varit projektledare och kundansvarig från Prodelox sida.

– Projekten som vi gjort tillsammans med Thin Film Electronics har inneburit många spännande utmaningar, ibland under ganska tuff tidspress. Vi har tagit oss an utvecklingsprojekt inom allt från design av testutrustning och plastkonstruktion, till tester, slutmontering av pilotserier och projektledning, berättar Fredrik.

 

sketch-thinfilmA