Vi utvecklade ett nytt mätsystem för planhetsmätning tillsammans med Shapeline

Shapeline AB, utvecklar, marknadsför och installerar högteknologiska beröringsfria mätsystem för planhets-mätning på plåtar och band, direkt i produktions-linjen hos världens stål- och metallindustrier. Mätsystemen skapar stora värden för kunderna genom att ge helt nya möjligheter att styra tillverkningen. Företaget, med huvudkontor i Linköping, har idag en världsledande position inom sin marknadsnisch.

Uppdrag

Shapelines laser- och kameramoduler bildar en optisk enhet som mäter planheten hos metall. Företaget hade identifierat ett antal möjligheter i mätsystemets moduler och kontaktade därför Prodelox för ett samarbete. Utvecklingsuppdraget bestod av många olika delar och målet var att hitta en ny helhetslösning som skulle förbättra produkternas prestanda på flera sätt:

  • luftkylningen behövde utvecklas då man önskade använda lågtrycksluft
  • kylningseffekten behövde ökas eftersom en lägre temperatur i modulerna ger längre livslängd på komponenterna
  • storleken på, och avståndet mellan, den termoelektriska kylningens plattor i modulerna behövde minimeras
  • modulernas förmåga att hantera kondens behövde utvecklas
  • tätheten i modulerna behövde bli bättre med tanke på den ofta fuktiga och smutsiga fabriksmiljön
  • modulernas utbytbarhet behövde utvecklas så att service/byte kan göras snabbt och enkelt samt utan behov av justering
  • smartare materialval för att sänka komponent- och produktionskostnaderna
  • fokus på ”design for manufacturing”

Genomförande

Med utgångspunkt i en förstudie startade utvecklingssamarbetet som blev en spännande resa med arbetsmöte, tester, simuleringar och modifieringar.
Vi hade regelbundna avstämningsmöten och i takt med att det var möjligt tillverkade vi ”superbeta” versioner och genomförde tester. Projektet pågick effektivt under ca 5 månader och trots att vissa delar modifierades flera gånger höll vi både kostnads- och tidsramar.

– Projektet har varit intensivt och fungerat fantastiskt bra, mycket tack vare ett stort engagemang från båda parter. Jag är särskilt nöjd med att många delar blev en riktigt bra helhet. Vi har exempelvis separerat vatten- och luftkylningen från mätmodulerna och en laser- eller kameramodul kan nu bytas på fem minuter, utan justeringsbehov, s
äger Pär Kierkegaard, säljchef för Shapeline.

Shapeline5