Utveckling av hangar för förarlösa helikoptrar för Scandicraft AS

Prodelox har på uppdrag av norska Scandicraft AS utvecklat en hangar för förarlösa helikoptrar. Hangaren är en är viktig del av övervakningssystemet Scancam som Scandicraft marknadsför. Prodelox har ansvarat för genomförande av ett komplext projekt där Prodelox bredd av kompetenser fått samverka.

Genomförande

Projektet startade med en idé- och konceptstudie som utfördes gemensamt av Prodelox och Scandicraft. Därefter tog Prodelox industridesigner fram formgivningsförslag för hangarens yttre. Samtidigt arbetade konstruktörerna med mekanikutveckling och styrsystem. CFD-analys genomfördes för att säkerställa att hangarens inre skulle erbjuda rätt miljö oavsett väderförhållanden. Under projektet byggdes och provades den första enheten i Prodelox verkstad.

Resultat

Prodelox projektmodell och mångfacetterade kompetens gjorde projektet möjligt. Detta projekt är ett bra exempel på effektivt genomförande med lyckat resultat. Ytterligare ett bevis på detta är att Scancam, bland 800 inlämnade bidrag, har nominerats som en av sju finalister i banken DnB NORs tävling för innovationer.

– Jeg oppfatter Prodelox som svært profesjonelle i sin tilnærming til oss som kunde. De er spesielt gode på å identifisere de gode tekniske og mekaniske løsningene ut fra en beskrevet idé. Jeg opplever at prosjektet har vært godt gjennomført, at kommunikasjonen undervegs i prosjektet har vært upåklagelig og at det endelige produktet til dels overgikk våre forventninger, säger Nils Kvilvang, CEO Scandicraft

 

scandicraft2