Prodelox har under det senaste året haft ett nära samarbete med miljöteknikföretaget Predect AB i Stockholm. Till-sammans med Predect har en projektgrupp hos Prodelox utvecklat en utrustning för analys av dricksvatten. Produkten Predect 300 bygger på en unik laserbaserad analysmetod
som Predect utvecklat efter mångårig erfarenhet av vatten-behandling.

Genomförande
Predect 300 analyserar vatten i realtid och larmar så snart vattenkvaliteten försämras samt tar automatiskt ett vattenprov. Därigenom kan åtgärder ske snabbt så vattenkonsumenterna slipper att bli sjuka på grund av förorenat vatten.

Resultat
Marknaden för produkten är i första hand vattenverk och därefter industriföretag. Produkten har hittills sålts till kunder i Sverige, Kina och Indien.
– Ett roligt projekt och en spännande produkt som har stor potential och gör nytta i samhället, säger Håkan Olofsson, projektledare hos Prodelox.

– Ett fruktbart samarbete som resulterat i kortare time to market, säger Fredrik Wittboldt, produktionschef hos Predect.

4dHB