Leta läckor med Inficons instrument

Ett av våra intressanta kundföretag är Inficon AB. De säljer instrument som används för professionell läcksökning och täthetsprovning och vi har förmånen att få utföra mekanik-utvecklingen i flera av deras produktutvecklingsprojekt.

Genomförande

Inficons läcksökningsutrustning är baserad på en teknik där utspädd vätgas används som spårgas med en unik mätmetod. Företagets instrument används för att hitta läckor i många olika industrimiljöer, både ovan och under jord, främst där det finns risk för utsläpp av vätskor som exempelvis vatten, bränsle och oljor. Utrustningen består normalt av läcksökningsinstrument, fasta och handhållna probar (med sensorer som känner av vätgasen), instrument för spårgasfyllning och fixturstyrning.

Resultat

Vi har även arbetat med utveckling av flera handhållna probar samt proben till Inficons framtida läcksökningsinstrument. Det senare projektet har omfattat industridesign, framtagning av koncept och detaljerad konstruktion för mekaniken. Systemen som ska läcksökas måste fyllas med spårgas. Läcksökningsinstrumentet kopplas ihop med ett spårgasfyllarinstrument som kan styras både manuellt eller automatiskt genom läcksökaren.

Läs mer om INFICON

 

Inficon Sentrac Left w Probe 01 LowRes