Actibump är ett hastighetsdämpande system som endast påverkar de fordon som kör för fort. Prodelox har utvecklat Actibump i samarbete med Edeva och Linköpings kommun. En referensinstallation togs i bruk under 2010 och har visat på goda resultat.

Genomförande
Actibump representerar en patenterad teknik från Prodelox där en del av vägbanan fälls ned så att en stålklädd kant friläggs. Denna lösning gör produkten tålig mot de stora laster som uppstår vid passage av fordon. Inga rörliga delar utsätts för dynamiska laster från trafiken.

Resultat
Syftet med ett farthinder är att få motorfordonstrafik att sänka farten och därigenom minska riskerna för andra trafikanter. Om ett fordon håller lagstadgad hastighet händer ingenting men om det närmar sig snabbare än tillåtet på platsen så fälls en del av vägbanan ned. Med Linköpings kommun som nöjd och återkommande kund utfördes ytterligare en installation i november 2011. Utvecklingsarbetet hos Prodelox har utförts på en hög teknisk nivå och i nära samverkan med kunden. Edeva för diskussioner med ett antal potentiella kunder om nya installationer.