ChargeStorm AB med kontor bland annat i Norrköping är ett cleantech-företag som utvecklar laddstationer för elfordon. ChargeStorms produkter möjliggör för laddoperatörer att ta betalt för och övervaka laddning av elfordon. Produkterna riktar sig primärt mot laddstolpstillverkare men även till energibolag, fastighetsägare och andra företag som erbjuder laddning av elbilar.

Genomförande
ChargeStorm grundades 2009 av Patrik Lindergren, Stefan Gabrielsson och Ragnar Gustafsson. Prodelox fick då i uppdrag att ta fram ett antal designkoncept av ChargeStorms framtida laddstation för både vägg- och stolpmontage. Fram till 2011 jobbade ChargeStorm vidare med de tekniska lösningarna av systemet och marknadsutveckling av infrastrukturen. ChargeStorm kontaktade åter Prodelox för vidareutveckling av designkonceptet och konstruktion av den fysiska laddstationen för marknadslansering.

Resultat
Världsnaturfonden, WWF, har utsett ChargeStorm till Climate Solvers, företag som med sin teknologi kan bidra till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.