Från vår prototypverkstad kan vi leverera nästan vad som helst! Här blir idéer snabbt verklighet. Verkstaden har en omfattande utrustning med bland annat 3D-printer och maskiner för metallbearbetning. Vi har också ett mycket omfattande nätverk av leverantörer som hjälper oss att snabbt ta fram delar i alla tänkbara material. Vi kan ta fram komplexa sammansatta prototyper i metall, plast, glas, trä, betong och textila material. Alla prototyper provas och utvärderas noga före leverans. Vår prototypverkstad ligger i direkt anslutning till vårt kontor. Det gör att det praktiska arbetet blir en naturlig del av vardagen för varje produktutvecklare hos Prodelox.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning