Kunderna sätter betyg på Prodelox

By april 30, 2013Nyheter

Affärshögskolan i Linköping har på uppdrag av Prodelox undersökt hur företagets kunder uppfattar Prodelox. Det har skett genom att att ca 20 slumpmässigt valda kunder svarat på ett antal frågor.

De tillfrågade har fått ange i hur hög grad de förknippar olika värdeord med Prodelox. Översatt till en femgradig skala får Prodelox följande omdömen:

Engagemang: 4,6
Kreativitet:  4,6
Pålitlighet: 4,4
Handlingskraft: 4,2
Öppenhet: 4,5
Kompetens: 4,3
Samarbete: 4,4
Ärlighet: 4,6

Vi blir självklart glada över responsen och lovar att fortsätta anstränga oss för att alla kunder även i framtiden ska ha en mycket positiv upplevelse av samarbetet med oss.

 

UA-50355425-1