Ifrågasättande ger effektivitet!

By juni 16, 2016Nyheter

En effektiv utvecklingsprocess kännetecknas av ett strukturerat ifrågasättande av funktion och design hos produkten. ”Kommer produkten fungera?” och ”går den att producera?” är frågor som kräver svar. Ju tidigare potentiella brister kan upptäckas och åtgärdas desto bättre, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Allting handlar om att metodiskt hitta potentiella brister hos produkten och åtgärda dessa så tidigt som möjligt. Ett utvecklingsteam med tillgång till alla länkar i utvecklingskedjan har bra förutsättningar att snabbt och effektivt utveckla lönsamma produkter.

 

UA-50355425-1