Vi kan på kort tid ta fram nya idéer och lösningar för dina produkter. Vår metodik för innovation gör att vi, utifrån dina förutsättningar, kan ta fram goda idéer som inte bara är kreativa utan också realistiska och förankrade i din verklighet.

Innovationsprocessen genomförs av en noggrant sammansatt grupp med produktutvecklare med olika inriktning och erfarenhet. Efter genomförd idégenerering förädlas idéerna innan de presenteras för dig på ett tydligt sätt som gör det möjligt för dig att välja bland dem och att komma vidare i din produktutveckling.

Vi arbetar ofta och regelbundet med idégenerering på uppdrag av både små och stora kunder och kan glädja oss åt att många av våra innovationer omvandlats till produkter och lösningar som säljs av våra kunder.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning