Går det att göra så här?

By oktober 25, 2017Nyheter

Det är en fråga som Johannes Sjödin, industridesigner på Prodelox, ofta ställer till sig själv och sina kollegor när de ska ge sig i kast med ett nytt kundprojekt. Beväpnad med verktyg som penna, skissblock, kartong, skumplast och lera skapar Johannes sedan en modell som gör det lättare för kunden att förstå hur lösningen är tänkt att se ut.

– Jag kommer normalt in i början av projekten när vi, både internt och med kunden, går igenom grundparametrarna och diskuterar problemet som vi ska lösa. Sedan ”brainstormar” vi helt förutsättningslöst och tillsammans brukar vi nog kläcka minst ett 50-tal idéer. Därefter blir det mitt jobb att både på papper och i modellform visualisera de bästa lösningarna. Man kan säga att jag fungerar lite som en ”översättare” och tar på mig kundens glasögon, berättar Johannes.

– Mitt jobb är som mest utmanande när många olika komponenter ska fungera ihop och en lösning innehåller mycket elektronik. Då är det tryggt och praktiskt att alla kompetenser finns nära till hands och vi samarbetar tätt för att alltid hitta den bästa kundlösningen.  Jag tycker att stämningen här på Prodelox är väldigt kreativ, vilket behövs när inget uppdrag är det andra likt, avslutar Johannes med ett leende.

UA-50355425-1