Full koll på fuktnivåerna med smart teknik från InviSense

By november 10, 2017Nyheter

Fuktskador, både faktiska och befarade, förorsakar kostnader för uppåt 10 miljarder i Sverige varje år. Den stora utmaningen ligger i att kunna ta reda på om en byggnad verkligen är fuktskadad och avgöra skadans omfattning. Hittills har håltagning varit enda möjligheten för att ta reda på fuktnivåerna, men med hjälp av InviSense produktkoncept kan det nu göras helt utan åverkan. Och vi har haft förmånen att få bidra till utvecklingsarbetet.

Invisense produkt baseras på att fuktsensorer monteras in i väggarna redan under byggtiden. Prodelox uppdrag var att skapa en bra och användbar fuktskanner i allt från design till mekanik. Skannern måste vara greppvänlig, lätt och enkelt kunna skanna av sensorerna och läsa in alla mätdata för lagring i en molnlösning. Eftersom fuktskannern innehåller mycket elektronik och en mjukvara som ska interagera med sensorerna var det naturligt att Prodelox även tog ansvar för att koordinera och leda projektet.

Anders Friberg, CTO på InviSense berättar om resultatet:

– Vi är verkligen nöjda med resultatet. Utseendet på fuktskannern blev precis som det var tänkt och överenskommet. Men det jag värdesätter mest med vårt samarbete är pålitligheten, öppenheten och tryggheten. Prodelox håller alltid vad de lovar, återkopplar hela tiden och det har varit 100 % leveranssäkerhet genom hela projektet. Och nu har vi ett nytt spännande utvecklingssamarbete på gång kring hur nästa generations fuktskanner ska se ut, berättar en entusiastisk Anders Friberg.

UA-50355425-1