Vi kan erbjuda kompletta lösningar med mekanik, elektronik och mjukvara. Många produkter innehåller elektronik och mjukvara för att styra produkten eller för att presentera information för användaren. Allt fler produkter är dessutom ofta uppkopplade mot omvärlden. Vår kompetens inom elektronik och mjukvara används ofta också för att genomföra mätningar och provning av produkter. Elektronik- och mjukvaruutveckling sker parallellt och samordnat med mekanikutvecklingen, för att ge bästa totalfunktion hos produkten. Därigenom erhålls också ett effektiv produktutveckling med minimal ledtid.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning