Dyrt att vela i utvecklingsprocessen

By mars 15, 2016Nyheter

dyrt-att-vela

Kostnaden att utveckla en produkt beror på en mängd faktorer, men en sak som är säkert är att sena ändringar av krav i ett utvecklingsprojekt ofta resulterar i stora kostnader. Att ändra krav i början av ett utvecklingsprojekt går däremot ganska enkelt, då enbart initiala designskisser eller konceptmodeller behöver uppdateras. Tidiga ändringar går förhållandevis snabbt och medför inte så stora extra kostnader.

Tips! Försök att sätta rätt krav från början för en kostnadseffektiv produktutveckling.

UA-50355425-1