Digital modell spar tid och pengar för Rasch AB

By maj 29, 2017Nyheter

När Rasch AB skulle utveckla en helt ny produktgeneration av takhuvar tog de hjälp av oss på Prodelox. Uppdraget startade med simulering av luftflödet genom takhuven med hjälp av CFD (beräkningsmetoder för flödesdynamik). Prodelox team tillförde även kompetens inom konstruktion, hållfasthetsberäkningar, parameterstyrda CAD-modeller och ritningar samt säljstödjande visualisering.

– Vi var grymt nöjda när beräkningarna i vår digitala modell, nästan exakt överensstämde med de värden som Rasch uppmätte i sin fysiska testanläggning. Visualiseringsverktygen gav oss möjlighet att studera och förstå flödet bättre samtidigt som bara några enstaka prototyper behövde byggas för att bekräfta resultaten, förklarar Robert Armerö, projektledare från Prodelox.

Genom att arbeta med parameterstyrda modeller var det sedan enkelt att ta fram underlag för olika huvstorlekar och vägen från CAD-ritning till monteringsklara plåtar kortades rejält. Prodelox har även bidragit med hållfasthetsberäkningar och konstruktionskompetens för att minska huvarnas vikt. För montering valdes en kvalitetshöjande lösning med popnitning och där var den stora utmaningen att få hålbilden på de olika delarna att passa perfekt.

UA-50355425-1