Våra beräkningsingenjörer arbetar med många olika typer av tekniska beräkningar, simuleringar och analyser. De har mångårig erfarenhet från kvalificerat beräknings- och analysarbete för olika typer av produkter och system. Våra effektiva metoder gör att vi kan arbeta integrerat med konstruktionsarbetet. Exempel på uppgifter som utförs är; hållfasthetsberäkningar med FEM-analys i program som Abaqus och Solidworks Simulation, beräkningar av tryck, flöde och temperatur, analys av mekanisk dynamik, och analys av funktion och händelseförlopp i mekaniska system.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning