Sofia Holmqvist, ny i teamet på Prodelox

By | Nyheter | No Comments

Sofia Holmqvist
Titel: Produktutvecklare
Spetskompetens: Teknisk design
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sofia-holmqvist/

I slutet av augusti välkomnade vi Sofia Holmqvist till Prodelox. Redan några dagar in på jobbet kunde vi konstatera att hon är en typisk Prodeloxare. Engagerad, nyfiken och kreativ. Sofia avslutade sin utbildning på Design- och produktutveckling med inriktning mot teknisk design i våras, och genomförde sitt exjobb hos våra vänner på Vissheim, innan hon nu anslutit sig till oss på Prodelox.

– Välkommen till Prodelox Sofia. Hur känns det så här första veckorna in på jobbet?

– Det känns bra och roligt att vara här. Jag ser fram emot att växa in mer i Prodelox, men kände redan första dagen att det var lätt att komma in i gänget. Det var nästan överraskande hur snabbt det gick. Jag blev indragen i en brainstorming från första dagen och projektleder dessutom redan nu mitt första Prodelox-projekt. Flygande start kan man säga och det känns helt rätt!

– Hur ser din bakgrund ut?

– Jag läste Natur med inriktning mot programmering och var rätt länge övertygad om att det var kod som var min grej, tills jag öppnade en katalog från Linköpings Universitet och slog upp sidan med Design- och produktutveckling. Jag hade hittat rätt. I DPU fanns allt det som jag gillar att hålla på med representerat. Som produktutvecklare får jag jobba med tekniska delar, så som konstruktion och programmering, i kombination med det väldigt kreativa inom design. Några områden jag brinner lite extra för är miljövänlig utveckling och eco-design samt att arbeta med träbaserade material och textiler. En stor del av jobbet handlar också om att hitta kreativa, tekniska lösningar som tar hänsyn till och stöttar slutanvändaren. En produkt som inte är funktionell och användbar kan vara hur cool som helst, men kommer ändå inte kunna göra någon nytta. För mig är det alltid användaren och funktionen som styr utvecklingen av en ny produkt.

– Vad lockade dig att komma och jobba på Prodelox?

– Jag mötte Prodelox på en mässa under studietiden och fick mersmak direkt. Det märks att Prodelox är ett företag som jobbar brett och varierat inom produktutveckling, och variation är något som jag uppskattar. Prodelox verkade också vara ett bolag med bra arbetsklimat och härlig stämning och det har ju verkligen bekräftats nu. Jag är jättenöjd med att vara del i teamet här och ser fram emot att träffa kunder och ta tag i att förverkliga deras idéer.

Prototyper – en resa i produktifiering

By | Nyheter | No Comments

ProduktutvecklarePå Prodelox vet vi hur viktigt det är att testa saker praktiskt för att förfina design och funktion. Med Solidworks och Photoshop kommer man långt, men det slår aldrig känslan och förståelsen man får av att hålla något i handen. Av just den anledningen har vi vår verkstad i direkt anslutning till våra kontorslokaler och bokstavligt talat nära mellan teori och praktik.

Men vad är en prototyp och hur mycket kostar den att ta fram?

Det är två enkla frågor utan enkla svar. Prototyper lever i många olika former och stadier beroende på vilka behov de ska tillgodose. De har heller inget linjärt förhållande till varandra, utan kan överlappa eller utvecklas vidare i olika steg beroende på vilket stadie produkten befinner sig i. När vi jobbar med prototyper gör vi det bland annat för att undersöka teser eller för att stötta eller förkasta olika antaganden. Vi tar också fram prototyper för att testa egenskaper som ergonomi, materialval och funktionalitet i praktiken.

En prototyp kan:

– Förtydliga bilden av möjliga lösningar och ingående komponenter
– Hjälpa oss att validera designen
– Hjälpa oss att rätta till designmissar som stör funktionaliteten
– Fungera som proof of concept, både gällande idé, design och funktionalitet
– Skapa möjlighet till konkret feedback från relevanta målgrupper i pilottest
– Förtydliga mest lämpade tillverkningsmetod och slutgiltig prisbild
– Hjälpa våra kunder att konkretisera och marknadsföra en produkt för potentiella finansiärer

Eftersom en produkt i prototypstadiet ännu inte är i produktion är det förhållandevis lätt, billigt och smärtfritt att göra justeringar och förbättringar. Som Tim Brown, VD på IDEO – en av världens mest framträdande design- och innovationsbyrårer – uttryckte det:

“They slow us down to speed us up. By taking the time to prototype our ideas, we avoid costly mistakes such as becoming too complex too early and sticking with a weak idea for too long.” – Tim Brown

Vi håller helt med om den beskrivningen.

Vill du veta mer om prototyper och produktutveckling i olika stadier? Följ med i vår kommande utbildningsserie – från behovsanalys till produkt färdig för serieproduktion. Redan i höst kommer vi föreläsa om prototyping och vanliga utmaningar och misstag i produktutveckling.

Sugen på en plats? Anmäl intresse redan idag så håller vi dig uppdaterad.

Rätt märkning och rätt skydd – Prodelox tipsar

By | Nyheter | No Comments

Dokumentation
Det är viktigt att tänka på vilka märkningar och skydd som är relevanta för en ny produkt. Har du koll på CE-märkning och immaterialrätter som patent-, design- och varumärkesskydd? Om inte kommer här en snabb guide och tips på lite läsning.

Rätt dokumentation på rätt plats

På Prodelox har vi vana av att jobba hela vägen från idé- och konceptstadie till CE-märkt och skyddad slutdesign och produkt. Det betyder att vi tar fram rätt underlag och dokumentation i varje relevant steg. Vi har dessutom samarbetsparter som är experter inom dessa områden.

CE-märkning
Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Märkningen fungerar sedan som ett pass som ger fri rörlighet på den inre marknaden.

Läs mer om CE-märkning på svenska Konsumentverket och SiS, Svenska institutet för Standarder.

Patent och varumärken
Skillnaden mellan olika immaterialrätter kan ibland känns svårbegriplig, men på PRVs sidan kan man läsa mer om hur olika typer av immaterialrätter fungerar och hur man går tillväga för att skydda en ny produkt, en design eller ett varumärke.

De olika immaterialrätterna används för olika syften. Vad du ska välja beror på den innovation du har skapat. Vill du ha stöd? Hör av dig så hjälper vi till!

Läs mer om patent
Läs mer om immatrialrätter 

Vill du veta mer eller få stöd i frågor gällande CE-märkning och immaterialrätt? Kontakta oss.

Smart drönarhangar till Flypulse AB

By | Projekt | No Comments

Flypulse drönarhangar

Flypulse är startupbolaget som växte fram ur visionen att skapa bättre förutsättningar för snabba krisinsatser i svårtillgängliga områden. Viljan att utveckla drönarsystem för effektivare samarbete mellan ny teknik och människa har sedan dess gett upphov till många förgreningar och framgångsrika projekt för Flypulses del. Idag sparar bolagets autonoma drönarsystem både tid, pengar och människoliv, och resan har bara börjat.

Revolution när ny teknik och framtidsvisioner möts

Grundarna till Flypulse, Jan Björn och Sebastian Wallman, möttes 2015 i ett gemensamt intresse för ny teknik och film och utvecklade tillsammans ett system som gjorde det möjligt att flyga drönare bortom synligt avstånd från piloten. Redan här var bolaget revolutionerade och Flypulse blev den första civila operatören i Sveriges historia som fick tillåtelse av Transportstyrelsen att utvidga en drönares flygdistans till att flyga utom synhåll.

Flypulse ingick då i ett forskningsprojekt knutet till Karolinska Institutet. Syftet med projektet var att testa att transportera hjärtstartare till avlägsna platser med hjälp av drönare istället för med traditionell ambulanstransport. På så sätt hoppades man på att minimera tidsförloppet från hjärtstopp till livräddande insats. Den hypotesen visade sig stämma och projektet rönte stor uppmärksamhet både internationellt och nationellt.

Ny, smart drönarhangar förlänger Flypulses räckvidd

Projektet med Karolinska Institutet blev också startskottet för Flypules tillväxtresa via Innovatums inkubator i Trollhättan. Bolagets drönarsystem har sedan dess kontinuerligt vidareutvecklats och förbättrats, framför allt med fokus på operativ räckvidd och möjlighet att utföra autonoma uppdrag.

Som del i den här utvecklingen fick Prodelox i uppgift att ta fram en prototyp till en smart drönarhangar åt Flypulse. Hangaren har utformats för att skydda drönaren mellan dess uppdrag. Lösningen är helt automatiserad och känner av när drönaren närmar sig och öppnar och släpper in den, för att sedan stänga till och skydda den från åverkan, till exempel från väder och vind.

Idag ingår Flypulse som partner i ett flertal större utvecklings- och forskningsprojekt med finansiering från bland annat ESA-BIC, Vinnova och RISE. Den nya drönarhangaren från Prodelox är en del i den helhetslösning som Flypulse aktivt jobbar med att ta fram, för att ytterligare effektivisera olika områden inom övervakning, kontroll och autonom insamling av data.

De autonoma lösningarna står nu redo, men de tillåtande regelverken saknas

Utvecklingen av det kompletta systemet med en automatiserad hangar innebär en mängd fördelar för Flypulse. Än så länge får drönare inte flygas helt autonomt i Sverige, även om tekniken för att lämna över kontrollspakarna till drönaren redan finns förberedda.

I teorin skulle Flypulse kompletta drönarsystem med smarta hangarer kunna placeras ut över Sverige redan idag och kunna uträtta arbete och samla in data där det tidigare krävts både helikopter, pilot och en medföljande expert på området. Det kan handla om inventering av skog, elledningar och viltstängsel för att nämna ett axplock av tillämpningsområden.

Med hjälp av samma teknik kan Flypulse drönarsystem också bevaka känsliga säkerhetsområden och larma vid allvarliga tillbud, eller sätta in livräddande insatser snabbare i svårtillgängliga krisområden. Tack vare ny teknik som AI och machine learning kan systemen dessutom lära sig att hantera repetitivt analysarbete utan inblandning av människor.

Fördelarna med smarta drönarsystem som Flypulse lösningar är med andra ord många. Det handlar både om att kunna svara på kritiska frågor snabbare och om att skapa bättre förutsättningar för att sätta in rätt insatser i rätt tid. I förlängningen bidrar den nya tekniken också till att spara pengar och till förbättrad hållbarhet för såväl människa som natur.

Tack vare den nya hangarlösningen effektiviseras nu Flypulse drönarsystem ytterligare. Vi tackar för förtroendet att stötta Flypulse i arbetet med att ta fram den nya drönarhangaren och ser fram emot att följa arbetet med deras smarta drönarsystem vidare härifrån.

För mer information om Flypulse, besök deras hemsida.

Flypulse smart drönarhangar

Meet the team – Rickard Johansson

By | Nyheter, Team | No Comments

Rickard J
Titel: Produktutvecklare
Spetskompetens: Mekanikkonstruktion
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rickard-johansson

– Vad fick dig att börja jobba med produktutveckling?

– Jag har alltid varit intresserad av teknik. Det kändes naturligt att studera till civilingenjör på högskolan och valet föll på maskinteknik med inriktning mot produktutveckling. Första jobbet blev på Saab som skrovkonstruktör på Gripen E där jag stannade i 6 år. Men efter att ha arbetat som teamledare de sista två åren började jag längtade tillbaka till att konstruera igen. Jag kände också att jag ville jobba närmare produkterna än vad som var möjligt på Saab, och då kändes Prodelox som det perfekta valet.

– Vad uppskattar du mest med ditt jobb på Prodelox?

– Jag gillar mixen av teoretiskt och praktiskt arbete. Det är både roligt och lärorikt att som konstruktör själv få möjlighet att montera ihop prototyper man har utvecklat. Eftersom jag är inblandad i flera projekt samtidigt är arbetet väldigt varierande med allt från stora stålkonstruktioner till små 3D-printade detaljer. Jag uppskattar också stämningen på kontoret och samarbetet med alla kollegor. Eftersom vi har kollegor med spetskompetens inom områden som mekanikkonstruktion, hållfasthetsberäkning, elkonstruktion och industridesign finns det alltid någon att rådfråga om man ställs inför ett problem som man inte har så stor erfarenhet av.

– Vad är det viktigaste för dig i ett projekt?

– Ett bra samarbete med kunden är alltid viktigt för att projektet ska bli lyckat. Våra projekt bygger på att vi har ett nära samarbete med kunden och att kunden är delaktig genom hela produktutvecklingsprocessen.

– Vad har du för drivkrafter?

– För mig är översyn och förståelse för helheten viktiga drivkrafter. Därför är det en stor fördel att kunna röra sig mellan teori och praktik, så som vi jobbar på Prodelox. Det är en sak att jobba med detaljkonstruktion av en produkt på en skärm och en helt annan att hålla en första prototyp i handen och kunna vrida, vända och känna på den. Att få direkt återkoppling på varje steg vid framtagandet av en produkt är på många sätt ovärderligt, men det är långt ifrån alla företag där produktutvecklare förväntas följa en produkt hela vägen från idé- och konceptstadiet till finjusterad prototyp och förserie. Ofta får vi dessutom återkomma till en produkt när det är dags att utveckla nästa generation tack vare att vi har trogna och återkommande kunder. Det ger ett helhetsperspektiv som är svårslaget och en helt annan möjlighet att utvecklas, både som person och som produktutvecklare.

Rickard J

Ny 3D-skrivare – Ultimaker S5

By | Nyheter | No Comments

Ultimaker S5
Det är få produktutvecklare som kan tänka sig en tillvaro utan en 3D-skrivare som stöd för snabba verifieringar av design och funktion. Med hjälp av additiv tillverkning kan vi iterera snabbare och prova olika lösningar genom hela produktutvecklingsresan – från skiss till färdig prototyp.

Som verktyg för att kunna jobba effektivt genom olika utvecklingssteg är en 3D-skrivare ofta oslagbar. Vi kan implementera och testa olika designlösningar flytande, utan att tappa tid med att skicka delar för extern tillverkning. Det kan till exempel handla om att testa om en design är ergonomisk och passar bra i handen, eller om att verifiera att en detalj kommer få rätt fjädring. Det kan också handla om att helt enkelt testa funktionalitet innan ett dyrt verktyg tillverkas inför serieproduktion.

För att kunna jobba ännu mer effektivt med additiv tillverkning har Prodelox investerat i en ny 3D-skrivare. Sedan maj har en Ultimaker S5 flyttat in i vår verkstad och vi är redan mycket nöjda med vårt val.

Tack vare Ultimaker S5s storlek har vi nu en betydligt större byggvolym att nyttja och vi kan enkelt skriva ut med två material samtidigt. Med Ultimaker S5s smarta, snabbkopplade skrivarhuvuden kan vi dessutom variera utskriftstid och detaljrikedom mellan olika faser i utvecklingsprocessen, från 08 mm för snabba, översiktliga utskrifter, ända ner till 0,25 mm för superfina detaljer.

Är du nyfiken och vill veta mer om produktutveckling och prototyping med hjälp av 3D-skrivare? Ta gärna kontakt med oss.

Prodelox tipsar – Vinnovastöd för startups

By | Nyheter | No Comments

Startup

Snart utlyser Vinnova stöd för Innovativa Startups. Man kan bland annat söka stöd för att ta fram prototyper.

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan Vinnova-utlysningen för Innovativa startups vara något för er. Läser mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

Robert Armerö tillträder som ny VD för Prodelox

By | Nyheter, Team | No Comments

Robert Armerö ny VD på Prodelox

Prodelox styrelse har utsett nuvarande vice VD Robert Armerö, till ny VD för bolaget från och med den 15 april 2019.

Robert Armerö, som har gått den långa vägen inom Prodelox, har god kännedom om bolagets verksamhet, historik och kundbas och har utmärkt sig som en stark strateg och intern drivkraft. Johannes Walfridsson, huvudägare i bolaget, övertar i samband med detta ordförandeposten för Prodelox styrelse och kvarstår som stöd till ledningen i bolaget. Hans roll som affärsutvecklare med fokus på externa relationer och nätverk består likaså.

– Det är med stor glädje och stort förtroende som vi i styrelsen har beslutat att tillsätta Robert Armerö som ny VD för Prodelox. Vi känner Robert som en konstruktiv lagspelare som med ett prestigelöst ledarskap och god känsla för affärer alltid är villig att utmana både sig själv och organisationen att utvecklas framåt. Det känns mycket tryggt att överlämna VD-posten till honom, säger Johannes Walfridsson.

– Jag känner mig verkligen hedrad inför att axla rollen som VD på Prodelox. Jag anslöt för många år sedan till en fantastisk organisation, och nu får jag förmånen att leda den. Mitt nya uppdrag handlar till stor del om att förvalta den transparenta och prestigelösa företagskultur som alltid har varit drivkraften bakom Prodelox innovationskraft. Jag ser fram emot att jobba för att ytterligare fördjupa våra kundvärden och redan befintliga samarbeten, men också mot att bredda våra befintliga erbjudanden, säger Robert Armerö.


Prodelox är en kreativ produktutvecklingsbyrå som förverkligar idéer och skapar morgondagens produkter. Vårt erbjudande inrymmer allt från projektledning, industridesign, beräkning och analys till konstruktion, elektronik och mjukvara, prototypframtagning, testning och verifiering.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Armerö, VD
Telefonnummer: 073 – 373 00 02
E-post: robert.armerö@prodelox.se

Johannes Walfridsson
Telefonnummer: 073 – 808 70 70
E-post: johannes.walfridsson@prodelox.se

Från en marknadschef till en annan…

By | Nyheter | No Comments

Vi har glädjen att välkomna Anette Therén som ny marknadschef på Prodelox. För att lära känna henne lite bättre passade Bertil Eronn på att intervjua Anette och bland annat ta reda på varför hon har ett gäng jongleringsbollar på skrivbordet.

Ta del av intervjun nedan om du är nyfiken på vår nya marknadschef och håll utkik efter 7 snabba frågor i våra sociala medier för att utröna hur hon tänker kring marknadsföring, försäljning och produktutveckling. 

Från en marknadschef till en annan

Titel: CMO
Spetskompetens: Varumärkesstrategi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anettetheren


– Hej Anette och välkommen till Prodelox.

– Tack, det känns fantastiskt roligt att vara här!

– Du har ju en bakgrund av att arbeta med kommunikation och varumärken och startar gärna upp nya projekt. Berätta lite om din bakgrund.

– Jag är en glad mångsysslare som gillar när det händer saker. När jag ser tillbaka på livet kan jag konstatera att jag faktiskt alltid har fungerat på det viset. Det är sällan som jag har nöjt mig med ett projekt i taget och jag är alltid mer benägen att säga ”Ja” än att säga ”Nej”. Man måste våga testa saker för att komma någonstans. Det vet förstås produktutvecklare om några.

Marknadsföring och representation fick jag sätta mig in i tidigt tack vare en familjekär far. Han tog ofta hem affärskontakter som vi fick mingla med och underhålla. Det där eskalerade när han startade eget företag – ett företag som han drev framgångsrikt i nästan 25 års tid. Tack vare pappa har jag ”jobbat” i internationella kontexter mer eller mindre sedan barnsben. Många år senare anslöt jag också formellt till företaget.

Trots bakgrunden tog det ett tag för mig att komma fram till att jag verkligen brinner för tydlig marknadskommunikation med kund- och affärsnytta i fokus. I slutänden var det mer för att jag gillar människor lika mycket som jag gillar utmaningar som gjorde att jag landade i marknadsföringens värld, och jag har lyckats hinna med många roliga uppdrag och projekt på vägen. Jag har till exempel drivit nätforum med lite drygt 300 medlemmar, varit med och startat MakersLink, vårt lokala makerspace med lite mer än 200 medlemmar, jag har drivit workshops och representerat Makertjej, ett nationellt nätverk med kvinnliga makers, i radio och TV och jag har gjort omtag om ett gäng olika varumärkesplattformar, nu senast för Twister Group.  Formellt är jag varumärkesstrateg med utbildning inom mediekommunikation och medieproduktion.

– Vad gjorde att du blev intresserad av att arbeta på Prodelox?

– Prodelox fungerar precis som jag. Här finns engagemang och stora doser kreativitet och nyfikenhet. Det känns så fort man kliver genom dörrarna. Dessutom finns det en imponerande kompetens samlad på Prodelox, men helt utan att smittas av känslor av prestige eller territorietänk. Här jobbar vi verkligen som ett team. Det är många smarta hjärnor som drar åt samma håll i våra projekt och det ger riktigt bra utväxlingar när man har så många kompetenser samlade i företaget.

Sist men inte minst har det alltid varit en dröm för någon som jag att få jobba i ett företag som överför teorier till praktisk verklighet. Att se kunders drömmar och visioner komma till liv i vår verkstad är extremt tillfredsställande.

Från ett mer personligt perspektiv har jag också har haft fördelen av att själv ha varit Prodelox-kund. Det var mer än bara en bra magkänsla som fick mig att ta klivet in på den här tjänsten.

– Du tar över som marknadschef efter Bertil Eronn, som nu kommer jobba vidare med affärsutveckling. Hur vill du fortsätta utveckla marknads- och försäljningsarbetet på Prodelox?

– Mitt jobb kommer till stor del handla om att förtydliga våra erbjudande med maximal kund-, men också gärna också samhällsnytta, i fokus. Prodelox har en ovanligt tydlig värdegrund att stå på som företag och ett team som är extremt kompetent och starkt. Vi jobbar alltid mycket fokuserat för att ge våra kunder bästa möjliga utväxling av investerade medel i varje enskilt uppdrag.

Det känns också bra att kunna säga att jag redan efter någon vecka på plats kände att jag hade valt helt rätt när jag tog steget till Prodelox. Det finns så otroligt många nöjda kunder och fantastiska projekt som sätter ribban för nästa utmaning som kommer in genom dörrarna. Kollegorna är glada och energifyllda varenda dag på kontoret. Vi har de mest udda diskussioner vid lunchbordet, om allt från tekniska till filosofiska problem, och vi vill alltid framåt. I Prodelox DNA finns inget nöjt, tillbakalutat. Vi är ständigt framåtlutade, mycket tack vare att vi får så mycket energi av varandra och verkligen brinner för det vi gör. Det vill jag så klart att alla ska känna när de kommer i kontakt med oss, vare sig det handlar om att möta oss på nätet i sociala medier, i en företagsfolder, eller face to face i ett kundmöte.

– En sista fråga, när man kommer in på ditt kontor ser man ett gäng jongleringsbollar som ligger på ditt skrivbord. Hur kommer det sig?

– Jag tyckte att man ofta fick frågor om ”att ha förmåga att hålla många bollar i luften” i de mest underliga sammanhang och tänkte att det vore kul att kunna kontra frågan med ett; ”Visst kan jag det. Bokstavligt talat dessutom…”

På den vägen lärde jag mig att jonglera. Men faktum är att jag tycker att det är ett skönt sätt att koppla av och få lite energi, så nu har jag alltid ett par jongleringsbollar nära till hands, både på kontoret och hemma.

Mjuka prototyper och hårda utmaningar

By | Nyheter, Projekt | No Comments

Mjuka prototyper

I en hård och kantig värld kan det vara bra att också ha koll på de mjuka sidorna. Det har vi tagit fasta på inom Prodelox och jobbar därför inte bara med hårda material när vi tar fram prototyper, utan tycker också om att arbeta i mjuka material. Det har visat sig vara en styrka i många fall där kunder sökt upp oss för att ta fram en mjuk protoyp, till exempel i ett textilt material.

Mjuka material erbjuder i viss mån andra typer av utmaningar än de som man är van vid inom produktutveckling. Hur vidhäftar andra material till ett flexibelt, mjukt material? Hur påverkar andra material viktig flexibilitet eller stumhet i olika delar av prototypen? Hur hanterar vi tätning vid infästningspunkter om slutprodukten ska vara luft- och vattentät?

Bland några av de fall där vi har jobbat med mjuka prototyper kan nämnas succén Dacoblue, en utrymmesbesparande, flexibel tank för vatten- eller bränsleförvaring vid långfärder till havs eller över land som transporteras på ryggen som en ryggsäck. Ett annat spännande projekt med många olika utmaningar mötte vi i arbetet med Flashe, en innovativ gaminghandske för bättre ergonomi och prestation inom E-Sports och gaming.

Inom produktutveckling används prototyper på flera olika sätt. Framför allt handlar det om att skapa en bättre förståelse för utmaningar och att praktiskt testa ett koncept eller en design innan man går vidare till färdig slutprodukt.

En fysisk prototyp kan till exempel svara på frågor om funktionalitet och hur man ska vikta olika behov mot varandra inför slutproduktion. Ibland kan en funktion strykas efter att ha testats i en prototypfas, vilket sparar både tid och pengar i senare steg. Det kan också handla om att göra produkten gripbar för potentiella investerare och blivande kunder.

“If a picture is worth a thousand words, then a prototype is worth a thousand meetings.”, lyder ett ordstäv från IDEO, en av de största designbyråerna i världen.

Vi kunde inte hålla med mer. Jobbar du med en produkt med mjuka kvalitéer och behöver ta fram en prototyp? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

UA-50355425-1