Aktuellt hos Prodelox

Projekt

InviSense – Kontinuerlig fuktmätning med ny, smart betongsensor

Vid gjutning av betong är fukt- och temperaturmätningar av yttersta vikt. Att försöka lägga ytskikt eller avjämning på en betong som inte har torkat helt kan få svåra, och dyra, konsekvenser. I dagsläget borras provhål för att punktmässigt mäta fukten i materialet och ofta överkompenserar man även med extra värme för att var helt säker på att all fukt är borta. Men kan man göra en ”smart” betong som själv kan säga till när den är torr? Det är frågan som det svenska företaget InviSense ställde sig, som sedan 2016 tillhandahåller sensorer för fuktmätningar i byggprocessen. När InviSense började skapa

Läs mer »
Marcus M
Team

Meet the team: Marcus Mårtensson

Titel: Produktutvecklare Spetskompetens: Mekanikkonstruktion LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marcusmartensson – Vad fick dig att börja jobba med produktutveckling? Jag arbetade tidigare som snickare och såg ofta möjligheter till utveckling både i huskonstruktioner och mekaniska/elektriska verktyg. Dessutom ville jag hellre jobba med maskiner och metall än med trä och hus. Jag började därför plugga till ingenjör i maskinteknik på Linköpings Universitet.  Jag tycker att det är roligt att jobba med utveckling av produkter som ännu inte finns på marknaden. Det resulterar ofta i att vi får ta fram prototyper, något som är både utmanande och kul. Jag tycker också att arbetet med produktutveckling i

Läs mer »
RespiHeart
Projekt

Kundprojekt: RespiHeart – ny revolutionerande mätmetod

2005 upptäckte forskare vid Linköpings Universitet en ny metod för att mäta blodflöde i benvävnad. Detta blev startskottet för RespiHeart, ett utvecklingsföretag inom medicinsk teknik med fokus på smart mätning och insamling av vitalparametrar. Traditionellt har mätning av vitalparametrar som andningsfrekvens, blodflöde och syrgasmättnad krävt ett batteri av komplex utrustning med kablar och sensorer. Med RespiHearts lösning behövs nu bara en liten, trådlös kapsel som placeras på patientens bröstben. Ny teknik skapar nya möjligheter Bröstbenet är i detta fall nyckeln till de mer exakta mätvärden som RespiHeart kan samla in. Den nya tekniken mäter vitalparametrarna i de stelare blodkärlen i

Läs mer »
Produktutveckling
Nyhet

Produktutveckling med IP som hävstång

Konceptstudien – det första steget i en framtidssäkrad produktutvecklingsresa För att lyckas med att ta fram en ny produkt som är relevant både idag och på en framtida marknad är det många strategiska vägval som måste hanteras – helst parallellt och redan på ett tidigt stadie. Det gäller att ha kontroll på vad som rent praktiskt behöver vägas in för att hitta rätt lösningar, samtidigt som frågor om hantering av immateriella tillgångar och rättigheter bör finnas med från början. I tidiga utvecklingsstadier krävs en fin balans mellan kreativitet, teknisk kompetens och praktisk verklighetsförankring – då är oddsen som bäst för

Läs mer »
Samarbete
Nyhet

Nya strategiska samarbeten med framtidsfokus

På Prodelox jobbar vi alltid aktivt för att skapa mervärde för våra kunder genom att erbjuda tilläggstjänster som stöttar kunderna genom flera led i produktutvecklingsresan. Vi ser inte minst att våra kunder har stora behov av stöd inom en mängd nya områden som digitalisering och automatisering, IP-strategi och hållbarhet i olika projekt.  Självklart vill vi säkra att våra kunder ska kunna köpa smarta, skräddarsydda projekt som hanterar alla de utmaningar som vi, våra kunder och samhället måste hantera framöver. Därför fördjupar vi flera samarbeten och etablerar nya för att möta dessa utmaningar och vi är extra glada över att kunna presentera

Läs mer »
HP MJF
Nyhet

Smidig tillgång till högklassiga 3D-utskrifter

AM Printservice och Prodelox i strategiskt samarbete Prodelox och AM Printservice ser en starkt växande marknad inom professionella 3D-utskrifter över hela landet, inte minst sedan trycket på lokal produktion accelererar i takt med att kraven på effektiv och hållbar tillverkning ökar.  AM Printservice, en ny servicebyrå specialiserad på industriella 3D-utskrifter, möter nu upp behovet genom att placera ut produktionsenheter runt om i Sverige för att erbjuda lokal tillverkning med hjälp av en unik online-plattform. Målet är att möjliggöra en snabb, enkel och transparent orderläggning för kunderna.  Första produktionsenheten, en HP 4210 Multi Jet Fusion, placeras hos produktutvecklingsbyrån Prodelox i Linköping

Läs mer »
Glasögon vid dator
Nyhet

Produktutveckling med IP som hävstång

Bergenstråhle & Partners och Prodelox i strategiskt samarbete Bergenstråhle och Prodelox fördjupar sin relation och inleder strategiskt samarbete för att effektivisera produktutvecklingsprocessen i tidiga utvecklingsstadier. Våra specialister inom IP-strategi och produktutveckling är överens om hur framgångsrikt utvecklingsarbete bör bedrivas och tar nu steget längre för att erbjuda kunder en accelererad utvecklingsprocess. I tidiga utvecklingsprocesser är det mer effektivt att jobba parallellt med att utveckla IP och produkt när både affärsmöjligheter och utmaningar behöver kommuniceras och hanteras för att kunna ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Detta gäller både för att ringa in bästa tekniska lösning och samtidigt förstå vilka juridiska

Läs mer »
Framtid
Nyhet

Prodelox och Envima inleder hållbart samarbete!

Prodelox och Envima har inlett ett samarbete med syftet att främja morgondagens produktutveckling. Med vår kombinerade expertis stöttar vi kunder som vill utveckla nya produkter och tjänster utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vår uppfattning är att hållbarhetsfrågan berör alla och att man tjänar på att inkludera en hållbarhetsstrategi tidigt i utvecklingsprocessen. – Samarbetet med Envima gör det möjligt för oss att addera ytterligare ett verktyg i vårt arbete med att utveckla framtidssäkra produkter. Vi, våra kunder och samhället står inför stora globala utmaningar. Det har aldrig varit så viktigt som nu att tidigt få med sig hållbarhetsstrategin i utvecklingsarbetet.

Läs mer »
Sommarerbjudande
Nyhet

Sommarerbjudande!

Vi vill bidra till att hålla utvecklingsarbetet igång. Vi är övertygade om att de som klarar av att ta vara på tiden och utvecklar nya konkurrenskraftiga produkter skapar sig goda förutsättningar att gå starkare ur krisen. Om du gör en beställning hos Prodelox innan den 18/6 får du 10% rabatt på vårt timpris Att starta ett projekt innan sommaren ger större möjligheter att komma igång snabbt efter semestrarna. Vi hoppas att så många som möjligt vågar vara modiga och satsa på utveckling trots att det är svåra tider. Vi gör vårt yttersta för att samtliga beställningar innebär projektstart före sommaren!

Läs mer »